fredag den 22. maj 2015

Japans kanin ø - hvorfor så mange kaniner?

Japans kanin ø


Videoen er cirka nogle og 30 sekunder lang. Den viser et ung kvind med en pose med noget i - hvad er uklart - men det er muligvis noget dyrefoder. Det ville give mening når man ser de dusinvis kaniner der følger efter hende i håb om en godbid. Til sidst i videoen bliver kaninerne belønnet for deres lydighed, da den unge kvinde spreder det der er i posen på jorden. Det kan forekomme meget fornuftigt hvis man befinder sig i et område med en masse kaniner og man har kaninfoder, ja så kommer de i flokkevis.

Watch the Video
***** 288 ratings
111,964 views


Men hvor, lige præcis, er dette magiske kaninland? Velkommen til den lille Okunoshima  i Japan.

Okunoshima var næsten helt ubeboet tidligt i det 20. århundrede. Hvis man ser på dette kort (man kan zoome ind) vil du se et par andre karaktertræk ved øen. Udover at være næsten tom er det en ø der på det nærmeste er lukket inde - den befinder sig i Seto Island Sea, næsten fuldstændig omringet af tre af de større japanske øer, og derfor i ly for skibstrafik udefra. Og for det andet ligger den meget langt fra de fleste af Japans tætbefolkede områder, sådan relativt betragtet. Alt sammen gør at Okunoshima er et storartet sted, hvis man vil gøre noget potentielt farligt som man ikke ønsker skal opdages.

Det at avle kaniner er slet ikke farligt. Men under 2. Verdenskrig benyttede japanerne Okunoshima til et meget mere nederdrægtigt brug - man udviklede kemiske våben der. Og det er derfor der også er kaniner.

I 1925 gik Japan med til ikke at bruge kemiske våben som del af Geneve Konventionen, og selvom aftalen ikke forbød udviklingen af sådanne våben besluttede den japanske regering at udføre arbejdet i al hemmelighed, og derfor valgte man Okunoshima da den lå relativt afsides.

Forskningen fortsatte under 2. Verdenskrig og under forsøgene blev kaniner bragt til ø som forsøgsdyr. Efter krigen blev giftgaslaboratorierne lukket og ø blev en turistattraktion. I dag strejfer der utallige kaniner rundt på øen, ja flere tusinder. .

Om de kaniner er efterkommere af forsøgskaninerne er dog tvivlsomt, rapporterer TheDodo.com:
Ifølge Ellis Krauss, professor i japansk politik ved University of California San Diego, er det meget usandsynligt at de kaninerne er beslægtede.
“Kaninerne er ikke efterkommere af de som blev benyttet til forsøg med kemiske våben under krigen,” fortæller Krauss. “Forsøgskaninerne blev alle aflivet af amerikanerne da de kom til øen under besættelsestiden ....cirka 200 af de stakkels dyr blev benyttet til eksperimenter af japanerne.”

Hvordan kom der så kaniner dertil? Hvis langørerne ikke er fra 2. Verdenskrig perioden bemærker the Guardian så “den anden teori er, at 8 kaniner blev bragt til øen af skolebørn i 1971, hvor kaninerne  formerede sig (som kaniner) indtil deres nuværende antal.” Uanset hvad er øen nu fuld af vilde kaniner. Men de er lærenemme og imødekommende - og værdsætter turister med godbidder. Her kan man se hvor hurtigt de klarer en parring. 


Man tager en færge fra Tadanoumi Station nær Hiroshima. Man ved man er på stationen når man ser dette kaninskilt.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7c/Bunnyisland.JPG


Bonus Fact: Kaniner kan være ret snavsede, men de skal ikke bades. Ifølge House Rabbit Society (en organisation der hjælper med til af finde hjem til ‘hjemløse’ kaniner) så kan det at give en kanin et bad være “meget traumatisk for kaninen og sætte dem i en choktilstand; mange kaniner er døde på grund af dette. Selvom du måske har hørt om kaniner der kan svømme, så tåler de fleste kaniner ikke var være under vand, og chokket kan være dødbringende.

onsdag den 20. maj 2015

To folk der fortjener anerkendelse for deres frihedstrang - Keltere og Baskere

To folk der fortjener stor anerkendelse        


                       
                               
Når man betragter historien i de sidste 500 år er der fire nationer der skiller sig ud ved fuldstændig og ret så omfattende at have ændret civilisationen i verden på en måde ingen andre har - hverken før eller efter: England, Spanien, Frankrig og Portugal.

Ingen andre imperier kommer blot tæt på. De muslimske erobringer var knyttet til landjorden udover lidt ‘hoppen’ fra ø til ø. De kinesiske og mongolske erobringer var knyttet til landjorden. Selv i oldtiden, var grækernes, romernes og persernes erobringer i al væsentlighed landoperationer, udover at krydse floder. Jo, de havde alle flådefartøjer, men det var ikke det som var vigtigt for dem.
               
Det som gør englænderne, franskmændene, portugiserne og spanierne til noget særligt var, at disse nationer havde rigtig store transoceaniske imperier. Det var gennem deres flåder de satte deres præg, det gælder især den engelske flåde.

Portugiserne sendte deres opdagelsesrejsende afsted for at opdage oceanruterne mod Øst - landruterne var blevet lukket af muslimerne. Spanierne rejste rundt om hele kloden. Det Britiske Imperiums opbygning var udelukkende ved flådeoperationer, og franskmændene, var modsat vore fordomme absolut ikke ‘tabt bag en vogn’ de var virkelig en flådenation  man måtte regne med. Husk det var Rochambeau's flåde der forhindrede en britisk forstærkning af Conrwallis ved Yorktown.

Det er kun japanerne der nærmede sig niveauet, og kun i meget kort tid under 2. Verdenskrig. Nu må vi se om kineserne vil komme tættere på. Deres første maritime indsatser der nåede så langt som til Afrika, blev sløjfet af interne kejserlige krav.

Det gik heller ikke for Vikingerne hvis nordamerikanske bosættelser mislykkedes. Heller ikke for hollænderne. De havde nogle få kolonier - Indonesien, Sydafrika mv.., Det skulle være England, Frankrig, Spanien og Portugals imperier der satte præg på store dele af kloden med sprog, religion og kultur. Hvilke kolonier andre nationer måtte have, de blev enten inddraget eller solgt, eller var relativt uden betydning.

Jovist har det betydning for en del af deres succes at disse nationer havde kyster langs Atlanterhavet. Jamen var der ikke et udstrakt Skandinavisk Imperium, med en erobring, i det 11 århundrede, af England, Normandiet og bosættelser på Island? Dansk er ikke et verdenssprog. Fransk, engelsk, spansk portugisisk er. Tyske flådestyrker beherskede Østersøen med deres Hansestæder og handel. Hvorfor fik det tyske übermensch ikke opbygget et stabilt verdensimperium, udover den korte opblussen under Kejserne? Tyskland havde adgang til Atlanterhavet. Hvorfor kom Italien ikke ud over Middelhavet? Hvorfor kunne maurerne ikke komme videre end Marokko?
På overfladen har disse fire nationer kun lidt tilfælles udover adgang til Atlanterhavet og en kristen europæisk baggrund. For en amatørhistoriker som jeg selv, dukker der så noget op der ikke umiddelbart kan ses på overfladen. Hvad disse nationer - alle historiske rivaler - har til fælles er udgangspunkt fra to etniske grupper, der næsten er glemt i historien. Disse folk er Kelterne og Baskerne, erobret og næsten uden deres oprindelige sprog. Kelterne og Baskerne taler nu andres sprog. Er dette et tilfælde?  

Frankrigs Imperium havde sit udgangspunkt i Bretagne. Hvem var breton’erne? Det var forstødte Keltisk Bretoner der flygtede fra de anglo-saksiske invasioner der overtog Frankrigs nordvestlige halvø, lige overfor England. De taler et bretonsk -  keltisk sprog der ligner walisisk. Det er fra disse atlantiske områder at den franske flåde fik sine søfolk. Quebecois’erne i Canada er i bund og grund breton.


Jovist Frankrigs base er keltisk. Indtil for nylig ville de franske historiebøger begynde med “Vore forfædre gallerne.” Gallerne var en anden keltisk gruppe, men det skulle blive bretonerne der mest ville bidrage til, og det langt mere end resten af Frankrig.

Alligevel er gallisk som sprog dødt, mens bretonsk lige klarer den. Kelterne der opbyggede det franske imperium talte romernes modificerede latin. Deres land er opkaldt efter de tyske frankere.

Spanien er endnu mere forundrende. Dens flåde bestod af baskere. Magellan døde på Filippinerne. Det var så baskeren, Juan Sebastian Elcano, den næstkommanderende, der fuldførte jordomsejlingen. For til fulde at forstå betydningen af hvor baskisk præget det spanske imperium var, så husk blot på, at befrieren af Sydamerika, Simon Bolivar var basker. Bernardo O’Higgins (Chile) havde en baskisk mor, for ikke at nævne at hans efternavn indikerer en keltisk/irsk baggrund. Det er ikke tilfældigt, . Augustin Iturbide, endnu en basker, skulle drive spanierne ud af Mexico. Columbus benyttede baskiske søkort.

"Der er mindst to ting der ganske tydeligt kan tilegnes Baskerne - Society of Jesus og Republikken Chile." -- Miguel de Unamno

Det var en underdrivelse. Chile kan være 25% baskisk. Baskeren Juan de Garay grundlagde Buenos Aires efter en tidligere forsøgt bosættelse blev ødelagt. Baskerne tilhører eliten i hele Latin Amerika.

Intet når i forbløffende indsats op på siden af den en-armede, en-benede Blas de Lezo, der, skønt han var i håbløst undertal 1 til 8, stod for ødelæggelsn af den britiske flåde i  Slaget ved Cartagena i 1741. Den var Den Spanske Armada - dog nu omvendt. De Lezo var basker.

For at fuldføre billedet så er den nordvestlige del af Spanien, Galicien, en legendarisk keltisk udpost. Selvom den nu er opslugt af latinere, har det ikke altid været således. Ifølge den
Mileasian Irsk/skotske legende, sejlede  irske og skotske højlændere - i en meget ‘renere keltisk udgave - ud fra Galicien til Irland. De som blev tilbage ville bekæmpe maurerne og med tiden blev de latiniserede, skønt de holdt fast ved den keltiske musik.  


Det skulle blive disse galiciere der skulle befolke Argentina og Uruguay. De spansk talende argentinere er i høj grad galiciere, hvis de ikke er baskere. Resten af Spanien blev sådan set hjemme. 70% af Buenos Aires spanske immigranter er galiciere. Kan du nu se et mønster?  

Spaniens Imperium var ikke et latinsk forehavende, men en keltisk-baskisk udvandring. Frankrigs Imperium var bretonsk-keltisk, og jovist nogle baskere var også med. Canada har Cape Breton og Port aux Basques.
Portugal?! Nuvel, Portugal's mest berømte opdagelsesrejsende var Vasco da Gama. Vasco betyder Basker. Portugal har haft sin portion af keltere: Lusitanerne. Vi har en tendens til at mene at Portugal er latinsk, men dets rod er keltisk. Det portugisiske sprog stammer faktisk fra Galicien, Spanien, der har deres egen dialekt af kastilliansk, og som det er nævnt, disse galiciere var oprindeligt keltere.

Så er der Storbritannien. Før anglo-sakserne (faktisk mere skandinavisk end tysk) kom til Storbritannien var landet keltisk. Der er debat om, hvor meget keltisk der overlever i England. Nogle hævder de tyske invasioner blot var en ‘facade’ andre hævder der fandt en delvis udradering af keltiske mænd sted.

Det som står helt klart er, at irerne, skotterne, og waliserne - de keltere der mistede deres sprog - endte med at befolke Det Britiske Imperium og Amerika i overvældende grad i forhold til englænderne, når man ser på procenttal.

Dette var hvad skandinaverne manglede. En keltisk base. Det var kelterne, baskerne de præ-romanske søfarer der vel er ansvarlig for meget af den vesteuropæiske civilisations imperiale succes.
Ganske så overraskende så kan disse keltere og baskere være genetisk beslægtede. De deler begge ekstremt høje rater af R1b gener. Søg efter, hvor koncentrationen af R1b når 80% og du vil kunne finde befolkninger der byggede imperier. Da kelterne og baskerne har forskellige fælles udgangspunkt med R1b kan dette indikere en tidlig fælles blodlinje.

Den moderne civilisation i Vesten kan være en keltisk-baskisk opfindelse. Det at tyske og latinske sprog hos disse folk er overvældende kan være vildledende. Det som adskiller baskerne var en forbløffende kærlighed til frihed og og viljen til at kæmpe for den. Kelterne var frihedselskende på grænsen af anarki, som de ofte forfaldt til. Det kan være denne blanding af frihedselskende, beslægtede folk der er selve baggrunden for Vestens forkærlighed for frihed.


Skønt deres sprog på det nærmeste alle er uddød, og hvor de stadig tales skal have ‘støtte’ så ser det ud til at kelterne og baskerne - der synes at være af samme familie - kan være stærkt medvirkende i verdenshistorien, dog enten ignoreret eller undervurderet.

En masse mennesker der siger spansk, fransk, portugisisk eller engelsk er deres sprog kan i virkeligheden enten være delvis keltere eller baskere. Folkeslag der kan have en noget mystisk oprindelsen, men har langt større betydning end de fleste erkender.  


Mike Konrad is the pen name of an American who is not Jewish, Latin, nor Arab. He runs a website, http://latinarabia.com, where he discusses the subculture of Arabs in Latin America. He wishes his Spanish were better.
               
http://www.americanthinker.com/articles/2015/04/two_underrated_peoples.html#ixzz3YxntOjm8

tirsdag den 19. maj 2015

Hvide lejesoldater får Boko Haram til af flygte

Hvide lejesoldater får Boko Haram til at flygte

De er Nigerias usandsynlige frelsere - de fleste at dem hvide, i 50- og 60’erne og veteraner med kamperfaring fra det tidligere apartheid regime i Sydafrika.
Men uanset deres ‘farvede’ fortid kan de gøre arbejdet færdigt i det nordlige Nigeria, ved at slå den islamistiske terrorgruppe Boko Haram så grundigt, at de er på tilbagetog, og dermed befries dusinvis af landsbyer og hundreder af kvinder og børn der blev holdt som slaver og “bush wives” under det seks år lange terrorstyre, fortalte the London Telegraph.
Boko Haram har her for nylig lovet troskab til Islamisk Stat, eller ISIS. I de seneste år har Boko Haram slagtet hele landsbyer, nedbrændt utallige kirker og haft kristne og moderate muslimer som mål for deres dødskampagne. Boko Haram fik opmærksomhed over hele kloden sidste år da de bortførte 300 nigerianske skolepiger.
Indsatsgruppen bestående af flest hvide bush-eksperter i krig er hyret af Specialized Tasks, Training, Equipment and Protection, en privat hær under ledelse af Oberst Eeben Barlow, en tidligere officer i South African Defense Force, hvor han forsvarede regimet mod oprør og udkæmpede grænsekrige i over 30 år i nabolandene Angola og Namibia. mercenary
Barlow’s firma blev hyret at Nigerias afgående præsident Goodluck Jonathan i januar måned da dennes administration ikke magte at standse Boko Haram eller befri de bortførte skolepiger. Det blev så en af de store debatemner ved valget i marts måned.
Som WND har fortalt, trods førstedame Michelle Obama’s stort publicerede Twitter kampagne #BringBackOurGirls, tilbageholdt præsident Obama våben og efterretningsstøtte til Nigeria i landets kamp mod islamisterne fordi Jonathans administration stod fast ved landets lov der gør homoseksualitet til en kriminel handling og strengt forbyder ægteskab mellem personer af samme køn.
Jonathan tabte valget i marts måned til pensioneret general Muhammadu Buhari, der styrede som diktator fra 1983-85, hvor han blev styrtet ved et kup. Buharis kampagne blev ledet af det politiske firma der er blevet grundlagt af Obamas topstrateg, David Axelrod.
Buhar har tidligere lovet at indføre Sharia lov i de muslimsk dominerede dele af landet, hvis han blev valgt.
“Der er love i Nigerias bøger, vedtaget af en suveræn nation gennem de normale processer, som de betragter som uantagelige, uacceptable, homofobiske, kald det hvad du vil, mod mennesker der er lesbiske, bøsser, transkønnede biseksuelle og så videre,” sagde Frank Gaffney, Security Policy President.
Ifølge Jonathans kampagne indgik Buhari en hemmelige aftale med Washington om at fjerne disse love hvis han blev valgt.
Men selvom hans muslimske modstander fik hjælp udefra, fra Washington for at vinde valget, bragte præsident Jonathan, Barlows STTEP hold til landet for at standse Boko Haram.
.Eeben Barlow
“Kampagnen fik god momentum og overtog initiativet fra fjenden,” fortalte Barlow, 62, ved et møde i sidste uge ved Royal Danish Defense College. (Forsvarsakademiet)  “Det var ikke usædvanligt at indsatsstyrken blev mødt af tusinder af jublende lokale da først fjenden var blevet drevet ud af området.” (har ikke kunnet finde oplysninger om dette - synopsis-kommentar)
Han tilføjede: “Jovist mange af os er ikke længere i 20’erne. Men med alderen har vi opnået viden om konflikter og krige i Afrika som vore yngre tilknyttede først skal lære, og vi er meget rolige når først kampen bliver barsk.”
Man mener Barlow har bragt 100 soldater til Nigeria, herunder sorte tropper der har tjent i sydafrikanske elite enheder, og nogle der engang kæmpede mod ham som kommunistiske guerillaer.
I begyndelsen var planen kun at træne et hold i Nigeria så dette kunne befri de bortførte skolepiger, men de fortsatte massakrer fra Boko Haram ændrede missionen til at man træner Nigerias hær i “ikke konventionel krigsførelse.”
Barlow introducerede begrebet  “hensynsløs jagt” en taktik der til dels ligner Boko Harams ‘slå til og forsvind’ angreb. Ved at anvende junglespejdere til at finde ud af de sandsynlige flugtruter terroristerne vil benytte bruger Barlow sin indsatsstyrkes militære formåen til at opspore fjende og afskære dem fra hjælp, og med tiden udmatte dem.
“Gode spejdere kan afgøre alderen på et spor og afgøre om fjende har tung udrustning med, de typer af våben han medfører, om fjenden er i hurtig ‘rejse’ hvad han spiser og så videre,” sagde Barlow.
Barlow er ikke enig med Nigerias regerings påstand om, at hans mænd kun har udført opgaver som “tekniske rådgivere,” idet han bemærker han har “fået ‘kill blocks’ ved fronten og indsatsstyrkens flanker, og kunne udføre missioner i berørte områder.”
Så hvorfor drager så mange sydafrikanere til Nigeria for at kæmpe, især når man ved de vil stå over for retsforfølgelse i deres hjemland på grund af det?
“Meget ofte er det et spørgsmål om penge - de har ikke klaret sig godt, og de har brug for at tjene penge,” fortalte Jakkie Cilliers, ordførende direktør for  Institute for Security Studies i Pretoria, til London Guardian i sidste måned. Det er ikke ideologisk, og det er ikke på grund af entusiasme, som i filmen ‘Blood Diamond.’ Det er det eneste disse mænd kan. De fleste af dem er sent i 50’erne tidligt 60’erne og de forsøger at skaffe sig en smule indkomst før det hele er forbi. Om fem år er der ikke længere et problem.”
Cilliers beskrev de tilbagemeldinger han har fået på et radioprogram på Afrikaans,  hvor tre eller fire lejesoldater ringede ind. “De sagde noget lignende som ‘Jeg forsøger at hjælpe mine børn. Min livsstil er en gang rod, jeg forsøger at få mine børnebørn til at færdiggøre skolen.”
Tom Wolmarans, en politimand fra apartheid tiden sagde:
“For hvide er der intet arbejde i Sydafrika. Gør de det for pengenes skyld? Jo, det har spillet en rolle, fordi de skal jo leve. Det er nærmest det eneste de kan gøre, de er oplært til det. Nogle af dem gik alt for tidligt på pension. Mennesker med rigtig megen erfaring. Gode soldater.”
Piloten Crause Steyl, 50 har fløjet som lejesoldat i krigszoner årtier tilbage. “De sydafrikanske lejesoldater giver Boko Haram læsterlige tæsk,” sagde han. “Disse fyre er i 50’erne, men for en pilot eller en tankfører betyder det faktisk ingenting. Der vil snart ikke være noget Boko Haram. Man kan virkelig spekulere over at Storbritannien og Amerika lovede at hjælpe Nigeria, men intet skete.”
Men regeringen i Sydafrika ønsker bare at komme af med dem. De ønsker de skal forsvinde fra planeten. Når de kommer tilbage fra Nigeria vil regeringen forsøge at retsforfølge dem og sætte dem i fængsel. Fordi de netop er hvide indfører man love der forhindrer dem i at tjene penge i udlandet. Hvor forkert kan man være? Nu er der omvendt racisme og det er vanskeligt for hvide at få et job.”

mandag den 18. maj 2015

Pave Frans kalder Abbas en 'fredens engel'

Pave Frans kalder Abbas en ‘fredens engel.’'        


                       
       
Holocaust benægter, terrorist og korrupt politiker Mahmoud Abbas, præsident over Den Palæstinensiske Selvstyreenhed, er blevet kald en “fredens engel” af Pave Frans.

Dette efter Vatikanet anerkendte “staten” Palæstina tidligere på ugen. I en anden nyhed fra Vatikanet meddelte Paven at “Satan blot var en misforstået ærkeengel,” og ikke burde fordømmes for barskt.

Voice of America:

Pave Frans hyldende den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas som en “fredens engel” ved et møde lørdag i Vatikanet, der understregede, at Den Hellige Stols (Pavedømmets) varme relationer til palæstinenserne.

Frans kom med komplimentet under den traditionelle udveksling af gaver ved afslutningen af en officiel audiens i Det Apostolske Palads. Han gav Abbas en medalje, og forklarede at den repræsenterede “fredens engel der ødelægger den onde ånd ved krig.”

Talemåden i den gamle joke, “er Paven katolsk?” er ikke længere morsom.

Paven sagde at han mente gaven var passende da “du er en fredens engel.” Under hans besøg i Israel, og Vestbredden  i 2014 kaldte Paven både Abbas og den israelske præsident Shimon Peres - fredens mænd.

Abbas befandt sig Rom til kanoniseringen søndag af to nonner fra det 19. århundrede, dengang under det osmannisk beherskede Palæstina. De nye helgener, Mariam Bawardy og Marie Alphonsine Ghattas er de første fra regionen der bliver kanoniseret siden Kristendommens første tid.  

Om lørdagen tilbød Abbas relikvier fra de to helgener til Frans
Pope Francis and President Abbas. (Photo: EPA)
Kirkens embedsmænd fremholder de nye helgener som et tegn på håb og som opmuntring for kristne i Mellemøsten, og det på et tidspunkt hvor den voldelige forfølgelse fra islamiske ekstremister har fået fordrevet mange kristne ud af den region der er Kristi fødested.
Abbas besøg følger også nogle dage efter Vatikanet afsluttede en bilateral traktat med “staten Palæstina” der klargjorde at man anerkendte den som en palæstinensisk stat.  

Vatikanet nævnte at den havde givet udtryk for “stor tilfredshed” over den nye traktat under samtalerne med den palæstinensiske delegation. Man sagde at Paven, og senere Vatikanets udenrigsminister også udtrykte håb om at direkte fredsforhandlinger med Israel kunne genoptages.  
"Med dette formål blev ønsket gentaget om, med støtte af det internationale samfund, at israelere og palæstinensere med beslutsomhed kunne tage modige afgørelser for at fremme fred,” lød det i en udtalelse fra Vatikanet.

Den eneste “fred” Abbas er interesseret i at indgå med israelerne er gravens fred. Mon Paven dog er ubekendt med den kendsgerning at palæstinenserne - både Fatah og Hamas - ikke anerkender at Staten Israel eksisterer, og at deres endelige mål er at ødelægge den jødiske stat?

Denne form for 180 graders vending om palæstinenserne er nu en de facto holdning hos det meste af venstrefløjen i Europa. At ignorere den alvorlige fanatiske antisemitisme hos Abbas - en mand der skrev en afhandling med titlen: “Den anden side, den hemmelige forbindelse mellem Zionismen og Nazismen” - er ganske helt og aldeles ubegribeligt for en uddannet, vidende, person i verden.

Pavens forvrængede verdenssyn der hylder Holocaust benægtere samtidig med den nedgør klima “forandrings” benægtere er et udtryk for det hykleri og den moralske blindhed som venstrefløjen og store dele af verden lider under.

Related Posts with Thumbnails