søndag den 27. juli 2014

Qatar og Hamas samarbejdet - et spil om magt

Hamas and Qatar’s spil og satsning

                                               
Gaza Krigen kunne ses som et forsøg af Qatar og Hamas på at genoprette deres betydning i regionen.

Jonathan Spyer
               
Kampen mellem Israel og Hamas skildres i de globale medier som en lokal konflikt,hvor der er en velorganiseret stat med en regulær hær på den ene side, og en lille islamist organisation på den anden.

Det billede er misvisende.

Hamas er ikke en isoleret og slet ikke en udelukkende uafhængig part. Hamas er snarere en medlem af en større regional alliance, der søger fordel af den nuværende situation.

Alliancen består af Det Muslimske Broderskab og dets kræfter i Mellemøsten. Qatar er hovedsponsor og betaler og indpisker for denne gruppe. Erdogans Tyrkiet er også knyttet til den.                

Krigen i Gaza kan bedst forstås som denne alliances krig mod Israel. Hvordan det? Lad os se nærmere på det.

Det Muslimske Broderskab/Qatar alliancen har på det seneste ikke klaret sig godt. Man var ellers ‘vinderen’ i det første år af “Det Arabiske Forår.”

Hjulpet af penge fra Qatar, og med en entusiastisk støtte af Qatars tamme al-Jazeera TV kanal, kom Det Muslimske Broderskab til magten i Egypten og Tunesien. Grupper med tilknytning til Broderskabet var stærkt repræsenteret, for en tid, også i oprøret i Syrien. Tyrkiet styret af AKP partiet med tilknytning til Broderskabet var en stærk støtte i denne proces. Ankara havde fået nære forbindelser til Morsi regeringen i Egypten. Tyrkiet tilbød også støtte til Broderskabets militser i Syrien.
Penge er der nok af i Qatar

Hamas valgte at satse på denne fremstormende magtblok bestående af Muslimsk Broderskab/Qatar. Tidligere havde man været nært knyttet til Iran, men bevægelsens ledelse trak sig fra Iran der er knyttet til Syrien og støttede oprøret mod Assad regimet. Strømmen af penge fra Iran tørrede langsomt ud (skønt den ikke er helt udtørret, og iranske våben har været, helt bevisligt, benyttet i Hamas’ angreb). Men penge fra Qatar, og vigtigst, støtten fra Morsi regimet i Cairo, erstattede så rigeligt de manglende midler fra Iran.

Meget har dog ændret sig. Hamas satsede forkert. Sidste år, 2013, var et skrækkeligt år for De Muslimske Brødre. Morsi blev styrtet i Egypten. Det Broderskabs tilknyttede parti Nahda trak sig i Tunesien. De syriske oprørere er ved at blive forstødt af Assad og hans allierede og er begyndt at kæmpe indbyrdes.

Således gik Hamas ind til 2014 i en sølle tilstand. Mens nogle elementer hos Hamas søgte at genopbygge forbindelsen til Iran, så var omfanget at støtte så ganske tydeligt slet ikke i nærheden af perioden før 2011.

Forholdene blev værre efter det nye regime i Egypten under General Abd al Fattah al-Sisi ødelagde systemet med tunneler der forsynede Gaza med forsyninger og lederne i Striben med en stor indkomstkilde. Så fulgte svigt i el-forsyningen og mangel på så at sige alt.

Således var Hamas lejren virkelig ude i tovene her midt 2014.

Beslutningen om at eskalere spændingerne over for Israel til en fuldskala konflikt stammer helt tydeligt fra denne situation. Hamas viste sig, helt uforståeligt, ikke at indgå på et egyptisk forslag der i bund og grund ville have været en venden tilbage til tidligere tiders tilstand.

I stedet forkastede bevægelsen forslaget og begyndte at indlede terrorangreb mod Israels civile befolkning begyndende den 8. juli, og ignorerede en FN midlertidig “humanitær våbenhvile,” og derpå udførte man et mislykket angreb fra en tunnel der omhyggeligt var gravet ind under israelsk territorium.

Disse handlinger måtte uundgåeligt medføre et israelsk modsvar i større skala. Det var helt sikkert Hamas der selv havde ‘indbudt’ til dette.

Til nu er bevægelsen og dets støtter sandsynligvis ganske godt tilfredse med resultaterne af deres anstrengelse. Qatar er endnu engang centrum for det regionale diplomati. FN Generalskeretør Ban KI-moon og PA Formand Mahmoud Abbas var i Qatar i sidste uge for at høre Hamas’ seneste krav for at indgå en våbenhvile. Emiren af Qatar, Sheik Tamim bin Hamas al-Thani tjener som “kommunikationskanal” over for det internationale samfund.

FN chefen valgte Qatars hovedstad som stedet, hvorfra han han fordømmer Israels “overgreb” handlinger i Gaza.

Hamas har, sådan kan det ses,  forbedret sin popularitet på den “palæstinensiske gade” efter de seneste støtteerklæringer, hvorved enhver der er beskæftiget med at slå israelere ihjel automatisk opnår både moralsk som politisk autoritet.

Dette kunne for eksempel tydeligt ses, i de hyldest fejringer der gik gennem de arabiske kvarterer i Jerusalem og på Vestbredde sidste søndag, da TV journalister begyndte at fremføre Hamas’ påstand om at de havde bortført en IDF soldat.

Det viste sig at IDF soldaten, Shaul Aaron, blot var et produkt af den livlige islamisttiske fantasi. Men dette forhindrede ikke hyldesten i de palæstinensiske områder langt borte fra Gaza. Det forhindrede heller ikke at Qatar propaganda kanalen al-Jazeera lynhurtigt formidlere påstanden og med stor troværdighed.

Hamas der i de seneste måneder forekom at være en slags ‘samarbejds’ gruppe, fordi man hindrede at andre grupper affyrede raketter, er nu igen i stand til at se ud som “modstandens” frontfigur. Qatar der forekom kørt ud på et sidespor af Egypten og Saudiarabien, og dermed reduceret til en stilling svarende til landets størrelse, er nu tilbage i centrum af det regionale diplomati.

Således er missionen fuldført - ganske behændigt. De døde palæstinensere og døde israelere, må man formode, anses, af Hamas lederne Mashaal og Haniyeh, der begge ejer palæer i Doha, og af den rige som Krøsus emir i Qatar, som acceptable i forhold til at de er vendt tilbage til deres forbedrede diplomatiske og strategiske stilling.
           
Jonathan Spyer is a senior research fellow at the Global Research in International Affairs (GLORIA) Center, and a fellow at the Middle East Forum. He is the author of The Transforming Fire: The Rise of the Israel-Islamist Conflict (Continuum, 2011).

fredag den 25. juli 2014

Betonhårde kendsgerninger om Hamas

Nogle cementhårde kendsgerninger om Hamas                   


   
Israelske tropper der er gået ind i Gaza har indtil nu fundet 18 tunneler benyttet af Hamas til at sende bevæbnede terrorister ind i Israel, og man anslår er der er brugt cirka 800000 tons cement. (NB. Stadig flere tunneler er fundet nu).                

Tænk over hvad al den cement kunne være brugt til? Dubais Burj Khalifa, verdens højeste tårn - der brugte man 110000 tons cement. Hamas kunne altså have bygget næsten 6 sådanne uhyrer, og så stadig have noget cement til overs.

Hvis de havde haft ønske om at bygge børnehaver med beskyttelsesrum, som Israel har gjort, i for eksempel den udsatte, ‘belejrede’ by Sderot, så ville trods alt, som militærstrategen John Stewart, der har brugt sidste uge med at erklære at Gazas indbyggere ikke har nogen sikre steder at opholde sig som beskyttelse for Israels artilleri, Hamas kunne have benyttet den overskydende cement til at bygge mindst to styk så store som  Giants Stadium.

Og det er blot 18 tunneler.
Egypten har for nylig erklæret at have ødelagt 1370. Det er altså en masse cement der er brugt.

Måske synes du at sådanne kalkulationer er ulækre. De falmer helt sikkert i sammenligning med de hjerteskærende fotos af døde børn på stranden. Men disse kalkulationer har en masse at fortælle. Hvis du nogensinde har læst Robert Caro’s The Power Broker, eller spillet Sim City, eller blot set ud af dit vindue og lagt mærke til din bys høje bygninger der hele tiden forandres så ved du at lederne af byen måles på, ikke efter hvad de siger, men hvad de bygger.

Og Hamas har næsten udelukkende valgt at bygge tunneler, bunkere og affyringsramper for missiler.

Ud fra en ren militær holdning er der intet enestående i at forvandle et stykke landsbrugsjord ved kysten til et gigantiske beton ‘hangarskib’ der er umulig for din fjende at sænke. Men den forestilling at Hamas’ tunneller er med det formål at forbedre velfærden for Gazas 1,8 millioner mennesker, der er tvunget til at bo på dækket mens raketter affyres, er helt hen i vejret.

Hvis tunnelerne nu i sandhed skulle være livliner for Gazaborgerne, som apologeter fra Vesten undertiden fremfører, så kunne man fornuftigvis forvente en ansvarlig ledelse der ville undgå at der affyres salver at missiler mod civile inde i Israel.

Formålet med Hamas’ tunneller er ganske klar når man ser på hvor de er bygget: Inde i Israel. Terrororganisationen har proppet deres underjordiske netværk af tunneler og bunkers med sprængstoffer, våben og mordere, forklædt som IDF soldater. Deres ‘tapre’ plan var at sende drabsmændene gennem tunnellerne således at de kunne dukke op på jordoverfladen midt i en israelsk kibbutz og begynde at kaste med granater og skyde på må og få, for at slå så mange israelere ihjel som muligt. Det er vel nok godt naboskab.

Hvor har Hamas så fået denne enorme mængde cement fra? Det meste af det kommer fra dig og din regering. Hamas fik fat på forsyningerne de skulle bruge til tunnelerne efter man  bønfaldt det internationale samfund om at afhjælpe en humanitær krise i Gaza, forårsaget af den kendsgerning at både Israel, som Egypten har lukket grænserne til Gaza, på grund af at begge lande var blevet dødtrætte af at få soldater og civile slået ihjel af terrorister. Der er vel næppe brug for at fremhæve at Israels bekymringer om hvad cementen skulle bruges til blev forhånet af Vesten som værende grusom og ikke tog hensyn til en lidende befolkning i Gaza - som der vel næppe heller er brug for at fremhæve - ikke fik noget at cementen til eget brug. Den lille Ismail Haniyehs regerings prioriteter var krystalklare - at benytte alle til rådighed stående midler til at gå bygget op til endnu en krig mod Israel.

Hvis du er en af de titusinder af politiske tåber, der har brugt sidste uge på at demonstrere til fordel for Hamas - nu da Khmer Rouge ikke er på mode mere - kan det være nyttigt for dig at vide at mens Gazas borgere har trængsler og elendighed, så lever Hamas ledere i luksus.

Haniyeh købte for eksempel en ejendom nær kysten på 12 hektar for nogle år siden til 4 millioner dollars, betaler for at hans børn kan studere i Europa, og sender sin familie til hospitaler i Israel - altsamme sådan set gode valg, hvilket han dog sikrer ikke er muligt for nogen andre i Gaza der ikke er højt på strå og medlem af hans fundamentalistiske politiske kult.

Alt sammen kan koges ned til at Hamas absolut ikke er oprigtigt interesseret i at styre Gaza, hvilket så igen er årsagen til at alle de ærværdige forsøg på at løse denne nuværende krise alle vil slå fejl. Nye valg vil ikke hjælpe. At give Hamas mere cement heller ikke.

Tidligere på måneden foreslog Israels tidligere stabschef og forsvarsminister Shaul Mofaz en dollars for demilitarisering handel; man skulle indgå en våbenhvile, fulgt af en betaling på gigantiske 50 milliarder dollars til velfærd og infrastruktur mod et løfte om at rense Gaza for raketter og ødelægge tunnelerne. Det er et interessant forslag, der hviler på den formodning at kontanterne vil finde vej til Gazas trætte, fattige og forhutlede masser. Det vil bare ikke ske.

Vi står tilbage med de barske realiteter der gør at så mange af os gode liberale jøder, der er vokset op med princippet om at intet slår fornuften, føler os særdeles ubehageligt til mode:

Man kan ikke forhandle med Hamas.  Ikke på grund af nogle højtravende og abstrakte principper - men fordi organisationen ikke er til for at tale med eller vil opbygge eller helbrede det sårede folk i Gaza. Organisationens eneste raison d’etre er at få indført sine lederes fundamentalistike og radikale udgave af Islam - de skyder jøder, og de skyder også enhver anden som organisationen ikke bryder sig om, herunder egyptiske soldater, bøsser og politiske modstandere balndt andre palæstinensiske fraktioner.

Enhver der i sandhed er forpligtet på menneskerettigheder - og ikke mindst har sympati for den palæstinensiske sag - burde slutte til til Israel i landets bestræbelser for at befri verden for den pure ondskab og få væltet Hamas.

At lade Hamas være ved magten er ingen moderat løsning på noget som helst. Det er at blive meddelagtig i deres agenda og deres terrorhandlinger der påfører frygtelige og stadige pinsler, ikke kun på sine naboer, men også på deres eget folk.                           
Liel Leibovitz is a senior writer for Tablet Magazine.
                                                                                           

torsdag den 24. juli 2014

200000 døde muslimer - helt i orden blot det er muslimer selv der slår ihjel

Muslimsk hykleri i overmål

                                                    Tarek Fatah                                                       
Hvis der er en Gud, så har han en opgave med at forklare.

På den ene side fortæller han os muslimer i Koranen, at vi er “de bedste mennesker, til gavn for menneskeheden,” men derpå overøser han os med ledere der bringer det værste i menneskesindet frem.

Som om de morderiske handlinger nogle af mine medmuslimer har været beskæftiget med ikke er nok, så har deres hykleriske spillen på offerkortet fået verden til at krympe sig i vrede.                       
Mens jeg skriver er muslimer rundt om i verden gået på gaderne og de sociale medier i protest over Israels Operation Protective Edge, der har resulteret i cirka 200 døde palæstinensere mange af dem civile, kvinder og børn, hvilket selvfølgeligt er en tragedie og værd at fordømme.

Imidlertid, er næsten 200000 arabere blevet slået ihjel af andre arabere i Syrien -  og det lige ved siden af Israel - men den tragedie har ikke givet anledning til offentlige demonstrationer i islamiske hovedstæder - og slet ikke i Toronto.
syria
En syrisk kvinde baner sig vej gennem ruinerne efter et luftangreb af regeringsstyrker i Aleppo den 15. juli 2014 (AFP PHOTO)       

Lad os se nærmere på to landes militæroperationer rettet mod de som de selv beskriver som islamiske terrorister der tilhører radikale jihadi bevægelser.

Samtidig med at Israels Operation Protective Edge er den førende historie rundt om i verden er kun få klar over Pakistans Operation Zarb-eAzb (Profeten Muhammad sværds angreb) der er undervejs mod Taliban i Pakistan.

Israels militære operationer har dræbt cirka 200 og fordrevet cirka 17000 palæstinensere fra deres hjem i Gaza.

Pakistans militære operationer har på den anden side forårsaget at 400 er døde, og gjort over 900000 pashtunere hjemløse og uden midler i deres eget land.

De 17000 palæstinensere kan få ly og hjælp gennem United Nations Relief and Works Agency strukturerne mens den næsten ene million pakistanere står overfor en katastrofe der ikke har givet anledning til at medierne fortæller om det ejheller international hjælp eller protest.

Mandag, en dag efter et israelsk missil slog 18 af Hamas politichefens familiemedlemmer ihjel i Gaza, slagtede irakiske mænd i Bagdad 28 irakiske kvinder.  

Der var en masse forargelse og vrede over den døde familie, men næsten ingen for kvinderne, for de formodedes at være beboere på et bordel, som om det havde betydning.

Allahs “ “de bedste mennesker, til gavn for menneskeheden,” efterleves helt tydeligt efter en dobbelt standard, den ene der igangsætter kæmpe støtte til palæstinenserne,  men så absolut ingen for pashtunerne.

Her er så årsagen. Det er ikke ofrenes race eller religion der har betydning, men identiteten af deres plageånd.

Så længe det er en arabisk hær der udsletter medarabere eller et muslimsk militær der myrder medmuslimer, jamen så afviser mange muslimer blot vort ansvar og siger “overlad det til Allah,” som Koranen tilsyneladende byder.

Hvis på den anden side muslimer er ofre for “kuffar” - d.v.s. jøder, kristne, hinduer - så går mange af vore gejstlige på prædikestolen og affyrer glødende dommedagsprædikener og benytter tragedien som anledning til at få sat ild i hadet mod andre, - i de fleste tilfælde “Jøden.”

Jeg spekulerer på om Gud har hørt denne moske prædiken af en førende pakistansk gejstlig.

“Og tiden er ved at nærme sig,hvor Allah vil give Islam en sådan succes at der ikke vil være en eneste jøde tilbage på jorden. ......Og når den sidste jøde bliver slået ihjel i denne verden, så vil freden være genoprettet i verden.”

Det kunne se ud til at omfanget af vreden som mange af Guds “bedste mennesker” excellerer i har brug for hans opmærksomhed.

Hvis han da i det hele taget lytter efter.
Tarek Fatah

PS Dødstallet er steget efter artiklens færdiggørelse.

onsdag den 23. juli 2014

Når maven bliver til et bryggeri!

Hr. Ølmave

Menneskekroppen indeholder sådan rundt regnet 10 billioner celler - rundt regnet 100 billioner bakterier. Disse bakterier - livsformer -- udgør så meget som 2% af vor kropsmasse.

De fleste af vore bakterier arbejder effektivt, uafhængigt af os, og har kun ringe effekt på vor sundhed og velvære. Nogle af faktisk symbiotiske og giver hjælp til fordøjelsen af mad og gør os måske klogere (skønt den forskning er kontroversiel. Andre er skadelige -- en type kan gøre depressionssymptomer værre, mens andre giver sygdomme såsom halsbetændelse.
Andre igen gør at vore maver bliver til bryggerier.

Nuvel i mindst et tilfælde.

I sensommeren eller tidligt efterår 2013 gik en 61 årig mand fra Texas ind på en skadestue døddrukken. Sygeplejersker udførte en undersøgelse og fandt at patientens alkoholprocent i blodet var 3,7. (det er altså ret voldsomt og kan medføre skader på organer). Normalt ville man lade ham få tid til at blive ædru. Og for at være sikker på han ikke lige fik en genstand eller to undersøgte lægerne ham om han havde sprut på sig, og da de intet fandt, indlagde de ham, på en enestue, i 24 timer.

Han fik mad som enhver anden patient - normal mad, ingen vodka eller noget andet da lægerne holdt øje med niveauet af alkohol i hans blod. Mens de fleste mennesker ville blive ædru, blev manden mere og mere beruset. Hans alkohol i blodet gik op på hele 12%. 


Årsagen var en bakterie kendt som Saccharomyces cerevisiae, mere kendt som “bagergær” eller “bryggergær.”  Som the Environmental Protection Agency bemærker, ser denne mikroorganisme sådan set harmløs, men den er også særdeles brugbar. Den er blevet benyttet i århundreder som hævningsmiddel for brød og gæring for alkohol. Saccharomyces cerevisiae infektioner kender man ikke som sådan til, da bakterien altid passerer gennem menneskekroppen.

Men i dette tilfælde var noget gået helt galt. Som NPR fortalte, havde en betragelig mængde af Saccharomyces cerevisiae taget ‘bopæl’ i patientens mave. Hvorfor er man ikke sikker på, men resultatet -- kaldet “selvbrygger syndrom” -- var slående. Hver gang manden spiste noget stivelse -- “en bagel, pasta eller blot drak en sodavand” -- hvilket er de ekspempler NPR kom med -- så gav han næring til Saccharomyces cerevisiae. Baktierierne fortærede kulhydraterne og frigav ethanol som et biprodukt. Manden bryggede øs i sin egen mave -- og blev også beruset derved.

De to læger der opdagede denne besynderlighed udgav en artikel om emnet i the International Journal of Clinical Medicine, men som andre har påpeget så udførte lægerne ikke en kontrolleret undersøgelse, og de havde heller ikke flere personer - blot den ene -- og der ikke nok data at arbejde med. Hvorfor Saccharomyces cerevisiae slog sig ned i mandens mave ved man stadig ikke, men lidelsen er til at behandle -- et antisvampemiddel kaldet fluconazole slår de uønskede mikrober ihjel.

Bonus Fakta: Hvis du nu tror at dette selv-brygnings syndrom er en god forklaring og forsvar for de som er under anklage for spirituskørsel - så er det ikke tilfældet - da det bare er alt, alt for sjældent det forekommer. Men den var værd at forske i - i det mindste af forskere i medicin, der behandlede dette emne i denne udredning fra år 2000.

tirsdag den 22. juli 2014

En farlig kristen idiot

Bernie Planck

Mon ikke mine læsere nu har læst at Glenn Beck lovede at få fremskaffet vognladninger af mad, vand, teddybjørn og fodbolde til Texas for de illegale børn der er indvandret. (1).

Titusinder af børn er kommet fra Centralamerika efter rygter om at Obama giver amnesti til immigranter. Det er ganske klart hvem der spreder disse rygter: Narkokarteller der benytter børn til at aflede grænsepatruljerne fra deres hovedopgave: At opsnappe narko.

Det virker efter hensigten - grænsevagterne er overbebyrdede i arbejdet med omsorgen for børnene.
Leaked photos show immigrant children packed in crowded Texas border facilities
Leaked photos show immigrant children packed in crowded Texas border facilities

Disse børn er ofte udsat for gennemtæskninger, sult, seksuelle overgreb og er i risiko for at blive handlet [PDF] før de når U.S. grænsen. Det er slemt nok at mange forældre tror Obamas budskab om at de børn der kommer kan blive, og nu med idioten Becks udmelding så kan deres tvivl om rygtets ægthed nu helt fjernes når de på TV kan se lastvogne fulde af legetøj og mad til de ulovligt invandrende børn.

Så i stedet for titusinder af børn der gennembankes, sultes bliver udsat for overgreb eller handlet vil det nu være hundredtusinder.

Jamen, da dog, hvilken kæmpeidiot du er Beck. Se hvad du har gjort.

slutnote


(1):
Mediepersonligheden Glenn Beck bønfaldt tirsdag om hjælp til tusinder af illegale immigrantbørn ved U.S. grænsen, og bad mindeligt om at amerikanerne “skal åbne vore hjerter” for at undgå at straffe de børn der er fanget midt i en politisk konflikt.

"Helt uden egen skyld er de fanget i en politisk spærreild,” sagde Beck ifølge en reportage i The Blaze. "Samtidig med at fortsætter med at lægge pres på Washington for at fået lavet om på deres lovløse kurs skal vi også hjælpe. Det er ikke enten eller. Det er begge dele. Vi skal være aktive i det politiske spil og vi skal åbne vore hjerter,” sagde han.

I sin udtalelse nævnte Beck at han vil bringe lastvogne fyldt med mad, vand, teddeybjørn og foldbolde til McAllen, Texas til børnene den 19. juli. Han vil være sammen med republikaneren
Sen. Mike Lee of Utah og Rep. Louie Gohmert, R-Texas. I selskabet vil også være et antal rabbinere og præster.
Related Posts with Thumbnails